PosláníPosláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů žijících v místě bydliště, prosazovat a obhajovat zájmy a práva cílové skupiny občanů ve společnosti, podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních pečovatelských služeb a podporovat rozvoj komunitní péče

Cíl a cílové skupiny
Pecovatelska sluzbaHlavním cílem pečovatelské služby je zvýšit kvalitu života uživatelů služeb a umožnit jim zůstat v místě bydliště, které si sami zvolili. Cílovovu skupinu uživatelů jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním a rodiny s dětmi. Služby jsou poskytovány občanům bez omezení věku.

Charakteristika služeb

Poskytování pečovatelské služby je hlavní aktivitou naší organizace a organizace má mnohaleté zkušenosti s poskytováním této služby.
Pečovatelské služby OPORA  jsou poskytovány jako registrované terénní sociální služby a jejich poskytování je v souladu se standardy kvality sociálních služeb MPSV ČR. Služby jsou poskytovány v provozní době služby od 7:00 do 21:00 v průběhu celého týdne včetně svátků. V současné době jsou pečovatelské služby poskytovány na pracovištích v Ústí nad Labem a Roudnici nad Labem v dojezdové vzdálenosti 20 km od jednotlivých pracovišť. Výše platby za pečovatelské služby vychází z aktuální vyhlášky MPSV ČR. Aktuální platný ceník služeb naleznete v sekci Sazebník úhrad.

Jak si objednat pečovatelské služby

V případě zájmu o pečovatelské služby kontaktujte příslušné pracoviště, které je pro Vás nejblíže. Sociální pracovník si s Vámi domluví osobní schůzku, kde se sestaví individuální plán péče a bude sepsána smlouva o poskytování služeb. Kontaktní údaje na naše pracoviště naleznete v sekci Kontakty.

Rozsah poskytovaných služeb

Poskytování služeb je zaměřeno na podporu a pomoc při naplňování potřeb uživatelů v těchto základních oblastech:

 1. osobní hygiena
 • denní hygiena (ranní a večerní hygiena, česání a mytí vlasů)
 • mytí a koupání (sprchování, koupání, ošetření pokožky)
 • výkon fyziologické potřeby (použití WC, toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek)
 1. běžné úkony péče o vlastní osobu
 • oblékání (oblékání, svlékání, obouvání, úprava vzhledu)
 1. samostatný pohyb
 • změna polohy (změna polohy na lůžku, vstávání, sezení, použití pomůcek)
 • manipulace s předměty (přemísťování předmětů denní potřeby)
 • pohyb ve vlastní domácnosti
 • pohyb mimo domácnost (vycházky)
 1. zajištění stravování
 • příprava stravy (příprava nápojů, vaření jídel, ohřev stravy, servírování)
 • příjem stravy (najedení, napití, porcování stravy)
 • zajištění stravy (dovoz obědů)
 1. péče o domácnost
 • úklid a udržování domácnosti (umytí nádobí, vytření podlahy, úklid koupelny, setření prachu, vynášení koše, zalévání květin, převlékání lůžkovin)
 • péče o oblečení a obuv (praní, sušení a žehlení prádla)
 • udržení komfortu a obsluha spotřebičů (větraní, topení, obsluha domácích spotřebičů)
 1. zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • společenské kontakty (podpora pro rodinné a sousedské kontakty formou návštěv, hovorů, online komunikace)
 • orientace (podpora orientace ve vlastní domácnosti, mimo domov, poznávání osob)
 • využívání veřejných služeb (využívání pošty, banky, návštěva obchodu)
 1. seberealizace
 • realizace oblíbených činností (sledování TV, poslech hudby, čtení, ruční práce, používání internetu)
 1. péče o zdraví a bezpečí
 • prevence (prevence pádu, používání pomůcek, přivolání pomoci)
 • zdraví (návštěva lékaře, dodržování pitného a dietního režimu)
 1. uplatnění práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • hospodaření (provádění úhrad za bydlení a služby, jiné platby)
 • finance a majetek (podpora při řešení dluhů, exekucí, převod majetku nebo darování)
 • využití sociálních dávek a jiných výhod (zajištění příspěvku na péči, průkazu ZTP, důchodu)
 1. podpora rodičovských kompetencí

Principy poskytovaných pečovatelských služeb

 • rozsah a forma poskytovaných služeb musí zachovávat a respektovat lidskou důstojnost uživatelů
 • naplňování a respektování práv uživatelů
 • vnímání sociální situace uživatele jako celku ve všech souvislostech
 • podpora vycházející z individuálních potřeb uživatelů
 • poskytování služeb na základě osobních cílů stanovených uživatelem
 • vytváření podmínek pro možnost volby uživatele a respektování jeho volby
 • podpora samostatnosti uživatelů
 • motivace uživatelů k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace a naopak posilují jejich sociální začlenění
 • služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb