Ceník půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek download

Platnost ceníku od 1. 4. 2022.

Sazebník úhrad Pečovatelská služba OPORAdownload

Platnost sazebníku úhrad od 1. 5. 2023 (od 1. 7. 2023 pro služby poskytované v Ústí nad Labem a okolí). 
Výše úhrad je v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Sazebník úhrad Odlehčovací služby OPORAdownload

Platnost sazebníku úhrad od 1. 5. 2023. (od 1. 7. 2023 pro služby poskytované v Ústí nad Labem a okolí). 
Výše úhrad je v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Sazebník úhrad Pečovatelská služba OPORAdownload

Platnost sazebníku úhrad od 1. 6. 2022.
Výše úhrad je v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Sazebník úhrad Odlehčovací služby OPORAdownload

Platnost sazebníku úhrad od 1. 6. 2022.
Výše úhrad je v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.