Poslání

Posláním je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí, prosazovat a obhajovat zájmy a práva cílové skupiny občanů ve společnosti, podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních pečovatelských služeb a podporovat rozvoj komunitní péče.

Cíl a cílové skupiny
Pecovatelska sluzbaHlavním cílem pečovatelských služeb je zvýšit kvalitu života uživatelů služeb a umožnit jim zůstat ve svých domovech – ve svém přirozeném prostředí a blízkosti rodiny a přátel.Cílovovu skupinu uživatelů jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním a rodiny s dětmi. Služby jsou poskytovány občanům bez omezení věku.

Charakteristika služeb

Poskytování pečovatelské služby je hlavní aktivitou naší organizace a organizace má mnohaleté zkušenosti s poskytováním této služby.
Pečovatelské služby OPORA  jsou poskytovány jako registrované terénní sociální služby a jejich poskytování je v souladu se standardy kvality sociálních služeb MPSV ČR. Služby jsou poskytovány v provozní době služby od 7:00 do 21:00 v průběhu celého týdne včetně svátků. V případě potřeby lze po individuální dohodě poskytnout služby i mimo běžnou provozní dobu. V současné době jsou pečovatelské služby poskytovány na pracovištích v Ústí nad Labem a Roudnici nad Labem v dojezdové vzdálenosti 20 km od jednotlivých pracovišť. Výše platby za pečovatelské služby vychází z aktuální vyhlášky MPSV ČR. Aktuální platný ceník služeb naleznete v sekci Ceník služeb.

Jak si objednat pečovatelské služby

V případě zájmu o pečovatelské služby kontaktujte příslušné pracoviště, které je pro Vás nejblíže. Sociální pracovník si s Vámi domluví osobní schůzku, kde se sestaví individuální plán péče a bude sepsána smlouva o poskytování služeb. Kontaktní údaje na naše pracoviště naleznete v sekci Kontakty.

Rozsah poskytovaných služeb

V rámci pečovatelské služby nabízíme klientům tento rozsah činností:

1.     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2.    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3.    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě a podávání stravy přiměřené době poskytování služby
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

4.   pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení prádla
 • pomoc při velkém úklidu
  Pomoc při velkém úklidu nezahrnuje činnosti druhu: úklid ve výškách, stěhování, čištění koberců atp., které není možné vykonat jedním pracovníkem nebo vyžadují zvláštní vybavení.

5.   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení k lékaři na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

Principy poskytovaných pečovatelských služeb

 • zachování a respektování lidské důstojnosti uživatelů
 • naplňování a respektování práv uživatelů
 • vnímání sociální situace uživatele jako celku ve všech souvislostech
 • podpora vycházející z individuálních potřeb uživatelů
 • poskytování služeb na základě osobních cílů stanovených uživatelem
 • vytváření podmínek pro možnost volby uživatele a respektování jeho volby
 • podpora samostatnosti uživatelů
 • motivace uživatelů k sociálnímu začlenění
 • služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb