Ceník půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek download

Platnost ceníku od 1. 7. 2018.

Ceník Pečovatelská služba OPORAdownload

Platnost ceníku od 1. 1. 2018.
Výše úhrad je v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 340/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Ceník Odlehčovací služby OPORAdownload

Platnost ceníku od 1. 1. 2018.
Výše úhrad je v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 340/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.